Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2016

lonely-girl
5635 4149 500
Blair /2
Reposted fromseriale seriale viaplotkara plotkara
lonely-girl
4269 b9ac
Reposted frombourricot bourricot viaplotkara plotkara
lonely-girl
5752 a60b
ehh :(
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaoldstuff oldstuff
lonely-girl
9151 6d92
lonely-girl
2369 1131
lonely-girl
(...) przytuliłem dziewczynę, siedzącą przy mnie, i mocniej zamknąłem ją w ramionach. Jej blade, drwiące usta uśmiechnęły się; przyciągnąłem ją jeszcze bliżej i przytuliłem twarz do jej twarzy.
— ,,Wielki Gatsby'', F.Scott Fitzgerald
Reposted frompeper peper viaczytelnia czytelnia
lonely-girl
1795 a8d3
Reposted frompeper peper viaczytelnia czytelnia
lonely-girl
Play fullscreen
Escaping a Zombie Parkour POV
Reposted fromVidz Vidz viazombies zombies
lonely-girl
lonely-girl
lonely-girl
lonely-girl
2463 4370 500
lonely-girl
Jeśli ktoś lub coś ma Cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— Jakub Żulczyk
lonely-girl
5806 a9fc 500
lonely-girl
9027 b32b 500
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaoldstuff oldstuff
lonely-girl
1187 6fe5 500
Reposted fromfelicka felicka viaoldstuff oldstuff
lonely-girl
Jest to coś, czego Ziemianie mogliby się nauczyć, gdyby się rzeczywiście postarali: sztuki kontemplowania dobrych chwil i ignorowania złych.
— Rzeźnia numer pięć, Kurt Vonnegut
Reposted frompeper peper viaczytelnia czytelnia
lonely-girl
Kulturalny mężczyzna na widok pięknej, nagiej kobiety nie zarumieni się. Nie wystarczy mu krwi.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromresort resort viaczytelnia czytelnia
lonely-girl
Olga, weź coś na głowę. Najlepiej ścianę. Wybierz jakiś miękki kawałek.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromresort resort viaczytelnia czytelnia
lonely-girl
[...]
Nie dziwcie się że nie umiemy opisywać świata
tylko mówimy do rzeczy czule po imieniu
— Nigdy o tobie, Zbigniew Herbert
Reposted frompeper peper viaczytelnia czytelnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl