Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

lonely-girl
8140 db40
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viamartynaa martynaa
lonely-girl
8047 dac7
Reposted fromsilentshout silentshout viamartynaa martynaa
lonely-girl
7841 fcdc
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatupfen tupfen
lonely-girl

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viatupfen tupfen
lonely-girl
Reposted frommesoup mesoup viatupfen tupfen
lonely-girl
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viatupfen tupfen
lonely-girl
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatupfen tupfen
lonely-girl
Szczerość może i boli, ale przynajmniej wiesz na czym stoisz.
Reposted frommefir mefir viamartynaa martynaa
lonely-girl
4482 31c7
Reposted frombrielle brielle viamartynaa martynaa
lonely-girl

Jeśli robisz coś złego, przynajmniej dobrze się baw.

Reposted frommefir mefir viamartynaa martynaa
lonely-girl
4322 9fd8 500
Reposted fromintryga intryga viatupfen tupfen
lonely-girl
 Gdyby mi ktoś powiedział:
-Idź do parku
i siedź tam dwa lata,
a po dwóch latach
Ona przyjdzie na spacer z psem,
ale będziesz ją widział tylko przez minutkę...
To pobiegłbym do tego parku
i czekał dwa lata!
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromIriss Iriss viatupfen tupfen
lonely-girl
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viatupfen tupfen
lonely-girl
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatupfen tupfen
lonely-girl
5272 3324 500
Reposted fromvanite vanite viatupfen tupfen
lonely-girl
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viatupfen tupfen
lonely-girl
7678 f3d4
Reposted fromitoweryou itoweryou viatupfen tupfen
lonely-girl
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viatupfen tupfen
lonely-girl
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viatupfen tupfen
lonely-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl