Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

7794 25b5 500

skepticarcher:

One of these days you’ll stop pissing people off.

Reposted fromselfSplintered selfSplintered
lonely-girl
7963 8ef0 500
KAMIKAZE by Troy Brooks  Oil on Canvas, 18" x 24" $4,900
Reposted fromsoklees soklees
9450 3556

starkroqers:

ghostling does fancasts: harry potter era // pt 4 

Reposted fromreverie reverie
9944 25f7 500

millenniumbarndance:

poezy:

HE IS SO PURE I LOVE HIM SO MUCH

I want to adopt him.

Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13
9942 9120 500
Reposted fromSkyheartstar13 Skyheartstar13
lonely-girl
9135 69dd 500
Reposted fromkaiee kaiee
0860 767b 500
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale
lonely-girl
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
0917 f931
Reposted fromfabrikk fabrikk
0916 431c
Reposted fromfabrikk fabrikk
lonely-girl
6305 6c3c
Reposted fromzciach zciach
lonely-girl
Le bleu est une couleur chaude
Reposted fromEmisja Emisja
lonely-girl
2043 3662 500
Reposted fromzciach zciach

July 15 2017

lonely-girl
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
lonely-girl

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska [w:] Szymon Hołownia, Ludzie na walizkach. Nowe historie (via have-to-live-my-life)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
lonely-girl
Nie wiem dlaczego ludzie mówią, że cuda się nie zdarzają, przecież ty mi się zdarzyłaś
— Piotr Adamczyk, 'Dom tęsknot'
lonely-girl
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
lonely-girl
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl