Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

lonely-girl
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaDontKillMe DontKillMe
lonely-girl
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaClary Clary
lonely-girl
Z oczu bije mu wyraźny, biały neon z napisem: Pierdolisz Piękne Farmazony.
— zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viamanfredini manfredini
lonely-girl

yeah… and it doesn’t work very well…

Reposted fromzoozia zoozia viamanfredini manfredini
lonely-girl
"Nie pytaj go "dlaczego?", nie proś go, by wrócił. Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź.
Nie myśl o nim źle, nie myśl o nim czule. Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź."
— Kim Nowak, Chmury
2931 2cb8 500
lonely-girl
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viamissyseepy missyseepy
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamissyseepy missyseepy
lonely-girl
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viapiepszoty piepszoty
3926 2a25
lonely-girl
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viaiamnotperfect iamnotperfect
lonely-girl
Nigdy na nikogo nie czekajcie, szkoda czasu, szkoda życia.
— Komentarz pod piosenką "I'll be waiting" Lenny Kravitz
Reposted fromnivea nivea viaiamnotperfect iamnotperfect
lonely-girl

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viaiamnotperfect iamnotperfect
lonely-girl
8977 063b 500
Reposted fromarizonadream arizonadream viamanfredini manfredini
3311 f336
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viaClary Clary
lonely-girl
"Na wspólną radość, na chleb powszedni,  na poranne otarcie oczu w blasku słonecznym,  na nieustające sobą zdziwienie, na gniew, krzywdę  i przebaczenie wybieram Ciebie."
— Konstanty Ildefons Gałczyński
lonely-girl
8370 a292 500
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viapiepszoty piepszoty
lonely-girl
Seks to wspaniałe przeżycie, o ile jesteś gotów zrobić dla kobiety wszystko nie tylko podczas zdejmowania jej majtek, ale także wtedy, gdy rano się przy niej budzisz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromDarkAndLonley DarkAndLonley viapiepszoty piepszoty
lonely-girl
Ile toksycznych związków musisz przeżyć, żebyś nauczył się kochać siebie?
— Dr House.
Reposted fromzabka zabka viaiamnotperfect iamnotperfect
lonely-girl
To era, w której mężczyzna nie powie, że przeprasza, że tęskni, że popełnił błąd. To era, w której mężczyzna wzdycha, wzrusza ramionami i mówi "trudno".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl