Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2016

lonely-girl
niebezpiecznie jest znać cię bo kusisz  swą osobą i swoją urodą swoim tembrem głosu i kolorem włosów
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viailoveyou iloveyou
lonely-girl
lonely-girl
4522 ef1d
Reposted fromHiroTailo HiroTailo viaruinyourday ruinyourday
4125 d282 500
Reposted fromsunlight sunlight viaruinyourday ruinyourday
lonely-girl
(...) ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
http://e-m-p-a-t-i-e.tumblr.com
lonely-girl
Reposted fromtfu tfu viaruinyourday ruinyourday
lonely-girl
Od obawy przed rozczarowaniem się gorszy jest strach przed tym, że ktoś rozczaruje się Tobą.
— myśli nocą bolą
Reposted fromjakoob jakoob viaruinyourday ruinyourday
lonely-girl
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski
lonely-girl
lonely-girl
8939 2fcf
Reposted fromkurz kurz viatrueloveortruepain trueloveortruepain
lonely-girl
3112 5993 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
lonely-girl
5193 ebb8
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
lonely-girl
lonely-girl
9496 88c6 500
Reposted fromxoxou xoxou viaruinyourday ruinyourday
lonely-girl


Thomke Meyer
lonely-girl
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
lonely-girl
7694 d035
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailoveyou iloveyou
lonely-girl
Reposted frombluuu bluuu viaruinyourday ruinyourday
lonely-girl
Weź mnie za rękę, a później za żonę.
lonely-girl
6095 0cc3 500
E. Schlattner "Fortepian we mgle"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl