Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

lonely-girl
3214 2774
Reposted froms3 s3 viafilmowy filmowy
lonely-girl

Ale czasami sama świadomość tego, że jakiś etap w życiu dobiega końca, wcale nie oznacza, że uda nam się rozpocząć coś nowego. Z doświadczenia wiem, że istnieją takie rozdziały, których nie da się tak po prostu zamknąć. Ciągną się w nieskończoność, mimo że już dawno powinniśmy postawić ostatnią kropkę i sięgnąć po czystą kartkę. Wszystko dlatego, że konfrontacja z przeszłością nigdy nie jest łatwa. W niektórych przypadkach bywa wręcz niemożliwa. Bo chociaż bardzo chcemy stawić czoło temu, co się wydarzyło, to bolesne wspomnienia nas paraliżują. Sprawiają, że zastygamy w bezruchu, niezdolni do wykonania kolejnego kroku.

— Martyna Senator - "Z popiołów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustaperson justaperson
lonely-girl
lonely-girl
lonely-girl
4091 34c0
After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs viainsanedreamer insanedreamer
lonely-girl
lonely-girl
lonely-girl
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski
lonely-girl

July 10 2018

lonely-girl
1922 968d 500
Reposted fromckisback ckisback viakaesekuchen kaesekuchen
lonely-girl
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viakarna karna
lonely-girl
9577 aef3 500
Reposted fromhagis hagis viaedhell edhell
lonely-girl
5572 0ce0 500
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonely-girl
lonely-girl
lonely-girl
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viathesmajl thesmajl
lonely-girl
3123 9616 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaedhell edhell
lonely-girl
4379 9ff0
Reposted fromskonam skonam viameovv meovv
lonely-girl
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl