Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

lonely-girl
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
lonely-girl
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
lonely-girl
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
lonely-girl
Miłość ma naturę falową. Przychodzi i odchodzi. Wybucha i gaśnie. Wprawia w euforię albo w gniew. Zamienia świat w niebo albo w piekło. Ten rytm odmierza nasze życie; nie umiemy i nie chcemy się z tego wyrwać. Może dlatego, że podskórnie wiemy, że istnienie w ogóle ma naturę dwoistą, zerojedynkową, od błysku, do ciemności. I z powrotem. Prawdopodobnie wszelki stan stały to byłby wyrok śmierci dla świata. Niech więc i miłość raz jest, raz nie jest. Byleby zawsze wracała.
— Anna Janko (z książki Dziewczyna z zapałkami)
Reposted fromraaww raaww viaGunToRun GunToRun
lonely-girl
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaGunToRun GunToRun
lonely-girl
3081 ec1b
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialouve louve
lonely-girl
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu vialouve louve
3146 dae2 500
Reposted fromEdgi Edgi vialouve louve
lonely-girl
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialouve louve
lonely-girl
8025 345a 500
lonely-girl
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

June 21 2017

lonely-girl
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viaDontKillMe DontKillMe
lonely-girl
6588 efb7 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaClary Clary
lonely-girl
Z oczu bije mu wyraźny, biały neon z napisem: Pierdolisz Piękne Farmazony.
— zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viamanfredini manfredini
lonely-girl

yeah… and it doesn’t work very well…

Reposted fromzoozia zoozia viamanfredini manfredini
lonely-girl
"Nie pytaj go "dlaczego?", nie proś go, by wrócił. Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź.
Nie myśl o nim źle, nie myśl o nim czule. Kiedy go zobaczysz - odwróć się i idź."
— Kim Nowak, Chmury
2931 2cb8 500
lonely-girl
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viamissyseepy missyseepy
5909 a3ec 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viamissyseepy missyseepy
lonely-girl
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viapiepszoty piepszoty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl