Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

lonely-girl
4014 9568
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaabsstract absstract
lonely-girl
lonely-girl
4713 6b9a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaabsstract absstract
lonely-girl
8658 ba0a 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik
lonely-girl
5329 bc4e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viacachalot cachalot
lonely-girl
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viaabsstract absstract
lonely-girl
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viacountingme countingme
lonely-girl
8638 a1cb
Reposted fromchudazupa chudazupa viainsanedreamer insanedreamer
lonely-girl
2709 10b9 500

December 02 2019

lonely-girl
lonely-girl
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
lonely-girl
6996 e44c
Reposted fromlordsoth lordsoth viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lonely-girl
7377 0e4c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lonely-girl
8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

September 17 2019

lonely-girl
lonely-girl
1266 84b5 500
Reposted fromphotographers photographers
lonely-girl
3536 ee80
Reposted fromfelicka felicka viazawszebeatles zawszebeatles
lonely-girl
8579 7456 500
M. Wicha 

September 05 2019

lonely-girl
Bez względu na porę roku ja zawsze jestem za wiosną. 
— Jeremi Przybora
Reposted byKawaiiNamidaquotescotarskydojenkaoktawiiaevlyncompletelydifferentmoglismywszystkofreewayelinelakejtowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl