Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

lonely-girl
lonely-girl
Dopamina uzależnia. Dlatego uzależniają nas osoby, z którymi wyjątkowo dobrze spędza nam się czas. Uzależniamy się od ich bliskości, bo jesteśmy przy nich dopaminowo pozytywie pobudzeni. I kiedy ta osoba odchodzi, to tęsknimy. Chcemy, żeby ona była cały czas, dlatego kontynuujemy daną relację. Czasami bywa to niebezpieczne.
— Janusz Leon Wiśniewski
lonely-girl
6996 e44c
Reposted fromlordsoth lordsoth viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lonely-girl
7377 0e4c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lonely-girl
8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

September 17 2019

lonely-girl
lonely-girl
1266 84b5 500
Reposted fromphotographers photographers
lonely-girl
3536 ee80
Reposted fromfelicka felicka viazawszebeatles zawszebeatles
lonely-girl
8579 7456 500
M. Wicha 

September 05 2019

lonely-girl
Bez względu na porę roku ja zawsze jestem za wiosną. 
— Jeremi Przybora
Reposted byKawaiiNamidaquotescotarskydojenkaoktawiiaevlyncompletelydifferentmoglismywszystkofreewayelinelakejtowa

September 01 2019

lonely-girl
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove viasweetchocolate sweetchocolate
lonely-girl
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetchocolate sweetchocolate
lonely-girl
lonely-girl
4125 8812 500
lonely-girl
Reposted fromgruetze gruetze viasweetchocolate sweetchocolate
lonely-girl
5038 2e19
Reposted fromzelbekon zelbekon viaedhell edhell
lonely-girl
Nie przjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama
— Katarzyna Groniec
lonely-girl
0756 2df0
Reposted fromunco unco viadancingwithaghost dancingwithaghost
lonely-girl
Dyplomacja to powiedzieć komuś spierdalaj w taki sposób, by poczuł podniecenie na samą myśl o zbliżającej się podróży.
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl