Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2020

lonely-girl
lonely-girl
3241 77e5
lonely-girl
4034 d631 500
Reposted fromerq erq viaoneisdarkoneislight oneisdarkoneislight
lonely-girl
6565 a11f 500
lonely-girl
lonely-girl
3429 10d0 500
Reposted fromeyelyn eyelyn viasatyra satyra
lonely-girl
8414 c901 500
Reposted frommangoe mangoe viasatyra satyra
lonely-girl
9862 edea 500
Reposted frommhsa mhsa viasatyra satyra
lonely-girl
lonely-girl
6073 935b 500
lonely-girl
lonely-girl
Reposted fromroko roko viasatyra satyra
lonely-girl
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
lonely-girl
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viasatyra satyra
lonely-girl
7719 aef9 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viasatyra satyra
lonely-girl
6073 935b 500
lonely-girl
lonely-girl
Reposted fromroko roko viasatyra satyra
lonely-girl
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
lonely-girl
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...